De fem helsefaktorene: tankesett

De fem helsefaktorene

Vi har fem områder som er verdt å se på for å lage en plan for å oppnå den beste versjonen av oss selv.

La oss få en oversikt over hvordan vi ligger an i hver kategori, definere hva vi har kontroll over når det kommer til å endre noe, og til slutt lage en plan of attack! Å bryte dårlige vaner og samtidig starte med noe nye (og sunnere) handler om å ta små skritt om gangen. Også handler det om brutal ærlighet ovenfor oss selv om hvordan vi saboterer oss selv.

De fem faktorene er:

  1. Søvn
  2. Kosthold
  3. Trening
  4. Relasjoner
  5. Tankesett

Idag er det relasjoner det skal handle om. Fikk du med deg artiklene om søvn, kosthold, trening og relasjoner? Hvis ikke anbefaler vi å ta en titt på disse også.

TANKESETT

Å skape mental tøffhet

Et sunt tankesett er utviklingsorientert (les gjerne Carol Dwecks bok Mindset). Har du et sunt tankesett, så er du i stand til å fokusere på de tingene du har kontroll over. En sunn tankegang er en der du er bevisst tankene og følelsene dine, i stedet for å bli kontrollert av dem mer eller mindre blindt i det daglige livet. Et sunt tankesett er grunnlaget for god mental helse, et positivt humør og mestring.


Å utvikle og forstå tankesett er et stort tema. Det finnes mange gode ressurser hvor du kan lære mer og øve på teknikker for å forbedre det (se bokanbefalinger overfor). Idag kommer vi til å fokusere på tre verktøy du kan begynne å bruke for å forbedre tankesettet ditt i det daglige livet.

VERKTØY 1: FOKUSER PÅ DET DU HAR KONTROLL OVER

Når negative følelser presenterer seg, så er det ofte et tegn på at du fokuserer på ting som er utenfor din kontroll. Når du føler på sinne, frustrasjon og tristhet, spør deg selv følgende spørsmål og bruk det til å guide responsen din:

Hva har jeg kontroll over i denne situasjonen?

Å fokusere på noe annet enn det du har kontroll over vil forsterke følelsene av at du føler deg opprørt og maktesløs, og skyve handlingene eller oppførselen din i en uproduktiv retning.

VERKTØY 2: SLUTT Å ANTA

Det er lett å gjøre antakelser om hva andre tenker og føler, eller hvorfor de gjorde som de gjorde. Men tankene våre forteller oss ikke alltid sannheten… Vi antar ofte ting som gir bensin på bålet til de negative følelsene. Når du tar deg selv i å anta ting, stopp heller opp og spør deg selv:

Finnes det andre forklaringer for dette?

Vurder alle mulighetene, ikke bare de du tror er sanne. Ta deretter noen grep og ha en samtale/still spørsmål for å finne ut hva som er ekte.

VERKTØY 3: ØV PÅ Å VÆRE TAKKNEMLIG

Det kraftigste verktøyet vi har for å utvikle tankesettet vårt og endre måten du tenker om livet ditt på, er å dyrke takknemlighet! Det betyr at du trener tankene dine til å se etter og fokusere på de tingene du kan være takknemlig for i et gitt øyeblikk eller i en gitt situasjon – selv når det er vanskelig.

Så hvordan skal vi gå frem for å bi bedre på å fokusere på det vi er takknemlige for?

  • Start med å etabler en daglig rutine hvor du skriver ned (eller tenker på) tre ting du er takknemlig for for dagen som har gått.
  • Deretter kan du utfordre deg selv i situasjoner hvor du føler deg stresset: pust dypt og finn noe du kan være takknemlig for.

Fortsetter du å øve på dette hver dag, så vil det etterhvert bli både lettere og skje mer automatisk!


Dette er en reise som aldri tar slutt

Vi har de siste fem ukene snakket om alle de fem helsefaktorene. Hvis du har fokus på disse og jobber med ferdighetene vi har gått gjennom, så vil det hjelpe deg å få et liv fylt av glede og god helse.

Her er det ikke noen endestasjon – det er alltid rom for å utvikle seg på disse områdene. Selv når du har gjort store forbedringer eller endringer, så må du jobbe for å opprettholde dem.

Å være et sunt menneske krever at du lærer deg å «nyte prosessen» med utvikling, endring og læring.

Små skritt daglig leder til store endringer! Lykke til 🙂

This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out