Fra syk til frisk og frisk til sprek – helsegevinsten vi ikke ser

På samme måte som det kan være vanskelig å si noe om helseeffektene fra iverksettelse av røykeloven i Norge i 2004, så er det også vanskelig å vise til de store positive helsemessige effektene av trening på en befolkning. Resultatene av riktig trening oppleves av hver enkelt individ, men måles dårlig i større skala. Vi ser nemlig ikke det som ikke skjer…

CrossFit opererer med et helse-kontinuum fra ”syk” til ”sprek” og midt mellom disse et sted ligger ”normal”.  (se fig.)

Syk til frisk – det synlige

Det er mange historier der du hører om hvordan en diabetiker trente bort både overvekten og sitt behov for medisiner. En trente seg opp igjen sterkere enn noensinne etter å ha vært rammet av sykdom som kreft eller rammet av alvorlig ulykke. Ei som er smertefri, uthvilt og sover godt om natten fordi hun ikke lenger har vondt i leddene.

Det har blitt laget en rekke videoer om disse historiene og hyppig delt i sosiale media og de er fantastiske å være vitne til. Vi er glade for å kunne dele disse. De er viktige og ekte testamenter til effekten av det som skjer i CrossFit boxer (les: gymmer) rundt om i hele verden. Naturligvis skal vi dokumentere og feire disse suksessene – de er tydelige og målbare.

Historiene som er nevnt over er om de menneskene som tydelig har beveget seg i positiv retning på helse-kontinuumet fra ”syk” mot normal (wellness) og av og til enda litt lengre mot sprek.

Frisk til sprek – det usynlige

CrossFit har bidratt til å gjøre syke friske, men sannsynligvis enda flere fra frisk til sprekere. Jeg skulle ønske at flere var klar over og kunne se og måle hvilken positiv og forebyggende effekt CrossFit har på den gruppen som ikke ”alle” legger merke til.

Det vi ikke hører om er det som ikke skjedde.

Alle de som beveger seg fra omkring midten av modellen og mot ”sprek”, eller unngikk å bevege seg i retning mot ”syk”.

De som ikke fikk diabetes. De som ikke brakk lårhalsen når de falt, eller fordi de unngikk å falle. De som ikke må ta piller for høyt blodtrykk og høyt kolesterol. De som ikke plages av søvnløshet, utmattethet, vondt i hofte, nakke og hodepine.

Menneskene i eksemplene ovenfor ble unngått som følge av at disse personene befinner seg lengre i retning ”sprek” enn ”syk” på kontinuumet, og jobber for å bli der.

I vårt treningsmiljø jobber vi hver dag med å fasilitere for dette.

I vår mission statement står det at vi skal ”…bidra til umiddelbar og langsiktig forbedring av helse og livsstil til menneskene i vårt nærmiljø”.

Med vår kompetanse så ser vi det som en del av vårt ansvar å gjøre dette.

Uansett hvor noen befinner seg på kontinuumet når de kommer til oss, så gjør vi vårt beste for å flytte de steg for steg i retning ”sprek”. Veien blir da så mye lengre for å falle nedover på dette kontinuumet og lide som en følge av det.

Dette gjør vi selv om ingen lager en video om det som ikke skjedde.

Nå vet i alle fall du også at det finnes store ”mørketall” rundt helseeffektene av CrossFit som er meget positive 😉

This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out