Podkastens påvirkning

På meg kan det virke som at læring rundt livsmestring blir mer og mer vanlig. Det gjør meg veldig glad. Vi må lære å lede oss selv godt i et samfunn av økende kompleksitet og informasjon. Da er det som kommer innenifra og ut det viktigste ankeret og kompasset vi har. Og dette kan utvikles gjennom bevisstgjøring, refleksjon og øvelse. Vi blir bedre på ting som tilføres fokus, og jeg håper at podcast-verdenen fortsetter å være en aktiv bidragsyter til temaer som bidrar positivt til oss selv og verden som helhet.